Charlotte Horáková (Whitham)

Charlotte obdržela titul MSc v oboru Conservation Science na Imperial College v Londýně v roce 2009 a následně zahájila v roce 2010 doktorát na Beijing Forestry University v Číně ve spolupráci s Oxfordskou univerzitu. Absolvovala v prosinci 2015, o několik měsíců později nastoupila na pozici postdoktorské výzkumné pracovnice v Oddělení společenského rozměru globální změny na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

Charlottiny akademické a profesní zkušenosti ji zavedly po celé Evropě, Africe a Asii, při spolupráci s vysokými školami, vládními agenturami, zoologickými zahradami a ochranářskými NGO. Její výzkumné zájmy zahrnují vícero disciplín a jsou úzce spojeny s měřením, mapováním a správou interakcí mezi člověkem a volně žijícími živočichy (především v kontextu ekosystémových služeb a jejich poškozování), ochranářského plánování, a zlepšení uplatňování výsledků výzkumu na rozhraní mezi vědou a managementem / politikou. Charlotte chce zlepšit integraci ekosystémových služeb do výzkumu, řízení a politiky v kombinaci s jinými problematickými otázkami (zejména přizpůsobení se změně klimatu a ochrany přírody).