Dava Vačkářů

Dava Vačkářů je vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) - centra excelence zaměřeného na jednotlivé aspekty globální změny. Dava má doktorát v oblasti ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově v Praze a zaměřuje se na vzájemné ovlivňování společnosti a přírodního prostředí, zejména problematiku ekosystémových služeb, přizpůsobení se změně klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů a environmentální bezpečnosti.

Dava koordinuje několik výzkumných projektů zaměřených na integrované posuzování ekosystémových služeb a analýzu sociálně-ekologických systémů a vyučuje kurzy zaměřené na problematiku ekosystémových služeb a antropogenní globální změnu na Univerzitě Karlově v Praze. Podílí se na činnosti Partnerství pro ekosystémové služby (Ecosystem Services Partnership, řídící výbor), IUCN Komise pro řízení ekosystémů,   výboru pro národní účty ekologické stopy Global Footprint Network, IPBES tematického hodnocení na modely a scénáře ekosystémových služeb.

V současnosti se mimo jiné rovněž věnuje například participativnímu modelování ekosystémových služeb a rozvoji experimentálního ekosystémového účetnictví (SEEA-EEA). Zároveň působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na ukazatele environmentální udržitelnosti a dopady spotřeby na ekosystémy a biodiverzitu.