Eliška K. Lorencová

Eliška Krkoška Lorencová je vědecký pracovník Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny, Akademie věd ČR (CzechGlobe). Eliška má doktorát v oblasti environmentálních studií na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií. Magisterský obor v oblasti environmentálních věd absolvovala na Wageningen University, Nizozemsko. Eliška má předchozí pracovní zkušenosti jako stážista v oblasti politiky životního prostředí v Bruselu, Belgii, v rámci magisterského studia pracovala jako výzkumný asistent v přírodní rezervaci Baviaanskloof, Jihoafrická Republika,

Její současný výzkum se zaměřuje na přizpůsobení se změně klimatu, percepci změny klimatu, dopady změny klimatu na ekosystémové služby, environmentální bezpečnost a rizika spojená se změnou životního prostředí. V současné době se podílí na řešení projektu 7. rámcového výzkumu BASE "Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe“, který se zaměřuje na rozvoj adaptačních opatření a strategií, kde se věnuje zejména analýze sektorových adaptací. Eliška se také významně podílí na řešení projektu UrbanAdapt zaměřeného na rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím. Eliška je členkou Partnerství pro ekosystémové služby (ESP).