Ioanna Grammatikopoulou

Ioanna Grammatikopoulou má titul M.Sc. v oblasti ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů z univerzity v Kodani, a Ph.D. v oblasti ekonomiky životního prostředí na katedře ekonomie a managementu Univerzity v Helsinkách. Zaměřuje se zejména na ekonomické oceňování ekosystémových služeb a posouzení různých nástrojů politiky ochrany přírody. silné technické kapacity v oblasti aplikovaného ekonometrického modelování a při plánování terénních zjišťování.

Ioanna pracovala na empirických výzkumech využívajících metod stanovených preferencí pro oceňování ekosystémových služeb a modelů chování, jejichž cílem bylo prozkoumat faktory ovlivňující vnímání ekosystémových služeb lidmi. Mezi její aktuální výzkumné zájmy patří mapování a vyhodnocování ekosystémových služeb, jakož i environmentální ekonomické účetnictví v oblasti ekosystémových služeb. Je členkou Evropské asociace environmentálních ekonomů Resource (EAERE).