Jakub Zelený

Jakub Zelený je doktorandem na Univerzitě Karlově v Praze, kde studuje obor Environmentální studia na Fakultě humanitních studií. V roce 2011 získal bakalářský titul v oboru humanitní studia a o dva roky později magisterský titul v oboru ekologie se zaměřením na hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V rámci doktorského studia se zaměřuje na vývoj a aplikaci interdisciplinárních přístupů ke studiu socio-ekologických systémů, zejména kombinaci sociologických metod a konceptu ekologické integrity, kterou hodnotí mimo jiné s pomocí dálkového snímání Země.

V letech 2017 - 2018 absolvoval stáž na Christian-Albrechts Universität zu Kiel, oddělení Ökosystemmanagement pod vedením prof. Felixe Müllera, kterou financovala německá spolková nadace pro životní prostředí DBU. V současnosti se věnuje aplikaci metody hodnocení ekologické integrity v různých kontextech a škálách a širšímu pojetí humanitních věd v problematice životního prostředí. V rámci oddělení je zapojen do projektu INTERREG Beskydy a Participativní modelování ekosystémových služeb zvláště chráněných území ČR, kde se podílí na navrhování sociologického výzkumu, participativních workshopech se zájmovými skupinami a mapování ekosystémových služeb.