Lenka Suchá

Lenka Suchá je doktorandkou na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde studuje Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě. V rámci svého doktorského studia se věnuje problematice držení půdy a jeho vztahu k produktivitě městského zemědělství v Sowetu, v Jihoafrické republice. Během svých studií absolvovala několik výzkumných stáží se zaměřením na společenské aspekty městského zemědělství v Zambii (Ndola), na Filipínách (Metro Manila/Quezon City) a v Jihoafrické republice (Johannesburg/Soweto). Po ukončení magisterského studia se Lenka mimo jiné věnovala pořádání Letní školy rozvojové spolupráce, a nebo globálnímu rozvojovému a environmentálnímu vzdělávání.

Od roku 2019 Lenka pracuje jako vědecká pracovnice pro CzechGlobe v oddělení společenského rozměru globální změny, kde se zaměřuje především na výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím participativních metod.