Linda Blättler

Linda Blättler je doktorandkou na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Ve svém doktorském výzkumu se zaobírá ekosystémovými službami v zemědělství, zejména ve stále populárnější metodě pěstování potravin – permakultuře. Má dlouholetou zkušenost s prací v oblasti environmentální výchovy a environmentálních nestátních neziskových organizací, která následovala po ukončení magisterského studia Managementu občanského sektoru. Její magisterská práce vzniklá na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity se zabývala novými typy nestátních neziskových organizací na venkově a jejich roli pro vznik identit. Bakalářský titul získala v oboru humanitních věd na stejné fakultě.

Linda Blättler se zajímá zejména o interakce mezi člověkem a přírodou a jejich dopad na ekosystémové služby a možné kompromisní poměry mezi těmito službami.

Od května 2018 pracuje pro CzechGlobe, oddělení společenského rozměru globální změny, které sídlí v Praze. Ve své práci se soustředí na ekosystémové služby v chráněných krajinných oblastech ČR a procesy participativního modelování těchto služeb.