Linda Blättler

Linda Blättler získala jak bakalářský titul (2003), tak magisterský (Management občanského sektoru, 2006) na Fakultě humanitních studií Univertzity Karlovy v Praze, kde momentálně studuje doktorské studium v oboru Environmentálních studií. V doktorském výzkumu se specializuje na zhodnocení ekosystémových služeb v zemědělských systémech.

Při svém výzkumu se zajímá o interakce mezi člověkem a přírodou ve venkovských oblastech. Momentálně pracuje na výzkumném projektu, který anylyzuje možnost využití konceptu ekosystémových služeb pro management chráněných krajinných oblastí a v procesu participačního modelování.

Linda má dlouholetou zkušenost s prací v ekologických NNO a environmentální výchově. Od května 2018 pracuje pro CzechGlobe, Sekci humánních dimenzí dopadu klimatické změny, se sídlem v Praze.