Vojtěch Cuřín

Vojtěch Cuřín je odborný pracovník výzkumu a vývoje v Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny, Akademie věd ČR. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabýval především vlivem změny klimatu na tvorbu odtoku ze sněhové pokrývky.

V současnosti se podílí na výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech, mj. podpoře Implementačního plánu ke Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.