Zuzana V. Harmáčková

Zuzana V. Harmáčková je postdoktorandkou v Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a ve Stockholm Resilience Centre. Jejím původním zaměřením je ekologie a ochrana prostředí, které vystudovala na Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Zuzanina disertační práce byla zaměřena na hodnocení rozporů mezi jednotlivými typy ekosystémových služeb pro různé scénáře budoucího vývoje v oblasti CHKO Třeboňsko.

Jejími hlavními výzkumnými tématy jsou modelování a hodnocení ekosystémových služeb, analýza regionálních sociálně-ekologických systémů a dlouhodobý socio-ekologický výzkum (long-term socio-ecological research, LTSER). Zuzana se podílela na několika projektech zpracovávaných v rámci Oddělení společenského rozměru globální změny, např. projektu Sedmého rámcového programu Evropské komise BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe) a projektu UrbanServ (Analýza služeb urbánních ekosystémů a jejich vliv na kvalitu života obyvatel měst v ČR).