Mapování v CHKO

Participativní mapování přínosů přírody

Více

Adaptační semináře

Budoucnost adaptací ve městech ve světle teplotních dopadů změny klimatu

Více

Seminář MAIA

Seminář o ekosystémovém účetnictví

Více

Seminář v Beskydech

Jak připravit Beskydy na změnu klimatu?

Více

SEACRIFOG

Seminář projektu evropsko-africké spolupráce v Zambii

Více

Webová aplikace

Adaptační opatření

Více