Mapování KES

Výsledky hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb

Více

Metodika

Adaptace na změnu klimatu: hodnocení zranitelnosti města vůči teplotním extrémům

Více

Webináře IP LIFE

Webináře projektu Jedna příroda o hodnocení ekosystémových služeb

Více

ESP 2021

Třetí evropská konference o ekosystémových službách

Více

Webinář LIFE TreeCheck

Přírodně založené adaptace na změnu klimatu

Více

Webináře MAIA

Pravidelné webináře na různá témata ekosystémových účtů

Více