Film Hodnoty přírody

Nový dokument o ekosystémových službách

Více

NPES

Národní platforma pro ekosystémové služby

Více

Mapování KES

Výsledky hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb

Více

Metodika

Participativní hodnocení ekosystémových služeb

Více

Metodika

Adaptace na změnu klimatu: hodnocení zranitelnosti města vůči teplotním extrémům

Více

Webináře IP LIFE

Webináře projektu Jedna příroda o hodnocení ekosystémových služeb

Více