ESP 2021

Třetí evropská konference o ekosystémových službách

Více

Webinář LIFE TreeCheck

Přírodně založené adaptace na změnu klimatu

Více

Webináře MAIA

Pravidelné webináře na různá témata ekosystémových účtů

Více

Mapování v CHKO

Participativní mapování přínosů přírody

Více

Adaptační semináře

Budoucnost adaptací ve městech ve světle teplotních dopadů změny klimatu

Více

SEACRIFOG

Seminář projektu evropsko-africké spolupráce v Zambii

Více