O nás

Cílem stránek je prezentovat projekty a výzkumné a aplikační aktivity Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (oddělení společenského rozměru globální změny) v oblasti ekosystémových služeb a ekosystémově založených adaptací na změny klimatu. Stejně tak zde najdete informace o našich akcích a výstupech, jako jsou články, metodiky nebo mapové výstupy. Výhledově chceme rovněž zpřístupnit více informací o problematice ekosystémových služeb a souvisejících otázek.

 

Kontakt

Naše pražské pracoviště najdete na adrese:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Oddělení společenského rozměru globální změny

V Jirchářích 149/6

110 00 Praha 1

 

O našem týmu

Oddělení společenského rozměru globální změny představuje interdisciplinární tým, který zahájil svou činnost v rámci zřízení centra excelence CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR) na konci roku 2010. Tým se poměrně rychle ustavil nejen na české výzkumné mapě, ale i v mezinárodním kontextu účastí na projektech EU FP7 a Horizon 2020.

Vědecký tým dosáhl významné výsledky v několika oblastech svého zaměření, zejména analýzy a modelování ekosystémových služeb, přizpůsobení se změně klimatu, hodnocení rizik, sociálně-ekologického výzkumu a udržitelné správy ekosystémů. Hlavní výstupy zahrnují široké spektrum výsledků, včetně vědeckých prací, ale i výsledků aplikovaného výzkumu, jako jsou certifikované metodiky či mapové podklady, a organizace seminářů a konferencí.

Naše aktivity

V rámci několika našich projektů se zabýváme integrovaným hodnocením vzájemných vazeb mezi lidskou společností, přírodními systémy a globální změnou. Náhlé i postupné proměny ekosystémů mají různé důsledky pro lidskou společnost a různé složky kvality lidského života. Jedním z integrujících konceptů jsou ekosystémové služby, které lze vymezit jako příspěvek ekosystémů k ekonomice a kvalitě života či přínosy, které příroda poskytuje lidské společnosti. Jako zásadní vnímáme rovněž začlenění přínosů přírody do rozhodování a národního účetnictví. Patříme mezi dlouhodobé členy Ecosystem Services Partnership (ESP).

Dalším naším zásadním výzkumným tématem je problematika přizpůsobení se klimatickým změnám (adaptací) a omezování rizika katastrof. V této oblasti se zaměřujeme na hodnocení zranitelnosti lidské společnosti a ekosystémů, stejně jako hodnocení adaptivní kapacity lidské společnosti a přípravy politicky přijatelných adaptačních opatření. Rozvíjíme participativní přístupy pro přípravu a implementaci adaptačních strategií a pracujeme s různými scénáři, nejenom vědecky založenými, ale rovněž spoludefinovanými jednotlivými aktéry.

Problematika, kterou řešíme v rámci projektů zaměřených na ekosystémové služby a adaptace na změny klimatu, je obvykle vázaná na politické rozhodování na různých úrovních. Naším cílem je poskytovat vědecky založené výstupy, které jsou zároveň politicky relevantní a mohou být využit pro rozhodování a udržitelnou adaptivní správu sociálně-ekologických systémů. Jsme aktivně zapojeni do celé řady mezinárodních iniciativ a projektů v oblasti ekosystémových služeb a adaptací na změny klimatu, včetně například Partnerství pro ekosystémové služby (ESP), kde se podílíme na činnosti několika tematických pracovních skupin nebo procesů IPBES.

 

CzechGlobe Praha