Ústí nad Labem

Shrnutí výstupů a prezentace z participativního semináře „Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny“

Projektová zpráva a prezentace z pracovního semináře „Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny“, který proběhl 31. října 2016 v prostorách Fakulty sociálně ekonomické, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Seminář pořádal Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou sociálně ekonomickou a Zdravým městem Ústí nad Labem.

Cílem pracovního semináře bylo seznámit účastníky s očekávanými dopady změny klimatu na město Ústí nad Labem a identifikovat možné problémy spojené se změnou klimatu z hlediska současnosti a budoucího vývoje města. Seminář byl zaměřený na diskuzi o možných scénářích budoucího vývoje města a možnostech adaptací se zaměřením na ekosystémově založená adaptační opatření.