Jana Osúchová

Jana Osúchová (Frélichová) je vědeckou pracovnicí oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe). V roce 2009 absolvovala magisterské studium v oboru Environmentální vědy na Wageningen University, v Nizozemí. O pět let později obdržela doktorský titul v oboru Obecné otázky geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze. Téma výzkumu Jany Frélichové zahrnuje integrované hodnocení ekosystémových služeb, důsledky změn využití území na jejich dostupnost, a výzkum zranitelnosti socio-ekologických systémů a snižování rizika katastrof.

V letech 2010 až 2012 se podílela se podílela na pilotním hodnocení ekosystémových služeb v České republice. V současnosti se věnuje především výzkumu ekosystémových služeb poskytovaných městskými přírodními ekosystémy ve vybraných českých městech. Zároveň se podílí na evropském projektu programu Horizont 2020 ESMERALDA, který má za cíl připravit flexibilní metodologie mapování a hodnocení služeb ekosystémů v evropských zemích. Je členkou mezinárodního společenství Ecosystem Services Partrnership, aktivní zejména v pracovní skupině zaměřené na úlohu ekosystémových služeb ve snižování dopadu extrémních přírodních událostí (Ecosystem services and Disaster Risk Reduction).