Adaptace sídel na změnu klimatu

Projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“ je zaměřený na rozvoj poznání o adaptaci měst a obcí na následky změny klimatu a aplikaci praktických poznání. Projekt uskutečňuje neformální sdružení nestátních neziskových organizací „Adaptace sídel“ (členy jsou obecně prospěšné společnosti Civitas per Populi, Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, TIMUR, Porsenna a Czech Globe v. v. i.). Hlavním cílem projektu je přispět v České republice ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce). Pro obce a města v ČR díky projektu vznikne soubor nástrojů pro identifikaci hrozeb způsobených změnami klimatu a budou připraveny metodické nástroje pro tvorbu scénářů dopadu změny klimatu na místní úrovni a tvorbu adaptačních strategií. Pro  pilotní realizace v rámci projektu byla vybrána různých velikostních kategorií: Hradec Králové, Žďár nad Sázavou a Dobruška.

Projekt byl podpořen  z grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska. 

Oficiální web projektu