CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR

Projekt je financovaný v rámci programu CZ02 Životní prostředí (Adaptace na klimatu) EHP a Norských fondů v letech 2015 – 2016 a koordinuje ho  Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy (hlavní řešitel prof. Miroslav Trnka, Ph.D.). Předmětem řešení projektu je především poskytování relevantních informací o očekávaných dopadech, rizicích zranitelnosti a možných adaptačních opatření v souvislosti s měnícím se klimatem. 

CzechAdapt vychází z přesvědčení, že zatímco adaptační politiku nelze v řadě sektorů centralizovat (protože je primárně zájmem a odpovědností jednotlivých subjektů), tak poskytování relevantních informací centralizováno být může (a dokonce být má) v co nejvyšší možné míře. Cílem tohoto širokého, interdisciplinárního projektu je vytvořit a v experimentálním provozu ověřit informační systém, který bude soustřeďovat dostupné vědecké poznatky a adaptační návody, shromážděné v uživatelsky přístupné a především prakticky uchopitelné podobě.