Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Projekt TAČR Omega (Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech) je zaměřen na podporu rozhodovacích procesů v oblasti rozvoje adaptací ve městech s využitím přírodě blízkých adaptačních opatření, jejich ekonomické a institucionální zhodnocení.

Cílem projektu je podpořit rozhodovací procesy a rozvoj adaptačních opatření a strategií v pilotních městech, a to s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, tvorbou scénářů budoucího vývoje, analýzou stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých (ekosystémově založených) adaptačních opatření ve městech.

Na projektu spolupracuje CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou sociálně ekonomickou, Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Hlavním výstupem projektu je webová aplikace pro volbu vhodných adaptačních opatření ve městech.