Workshop 3 ESMERALDA

Ve dnech 26. - 29. září 2016 jsme v Praze v historických prostorách Karolina organizovali třětí tematický workshop v rámci projektu H2020 ESMERALDA. Workshopu se zúčastnilo  na 60 účastníků z 20 zemí, převážně projektových partnerů. První ze série testovacích workshopů v projektu s názvem "Testování metodiky napříč Evropou" byl zaměřen na prezentaci a diskuzi případových studií hodnocení ekosystémových služeb z Lotyšska, Německa a České republiky.

Cílem setkání bylo rozebrat jednotlivé přístupy a navrhnout nejschůdnější řešení pro podporu politických cílů v oblasti mapování a hodnocení služeb ekosystémů v Evropě. Na workshopu tak byl učiněn další krok k vypracování flexibilního systému metod  mapování a hodnocení ekosystémových služeb, přičemž pro jednotlivé metody (biofyzické, ekonomické, sociální)  a kategorie ekosystémových služeb (zásobovací, regulační a kulturní) byly vypracovány metodické listy a vstupy do projektové databáze.

Významnou součástí workshopu byla účast zástupců uživatelů výsledků případových studií z ministerstev a vládních agentur z Lotyšska, Německa a Česka. Tito uživatelé byli přímo zapojeni do případových studií a poskytli cennou zpětnou vazbu o vhodnosti metod být použity v různých rozhodovacích procesech.

Součástí programu byl bohatý sociální program a exkurze do  biosférické rezervace UNESCO a CHKO Třeboňsko spojené s návštěvou monitorovací stanice LTER CzechGlobe  na Mokrých loukách u Třeboně. Testovací workshopy pokračují dále sérií workshopů v Amsterdamu a Madridu.

Odkaz na web Esmeralda: http://www.esmeralda-project.eu/show.php?storyid=14006&title=Testing%20ecosystem%20services%20mapping%20and%20assessment%20methods%20across%20Europe