Adaptace na změnu klimatu

Problematika přizpůsobení se klimatickým změnám (adaptací) a omezování rizika katastrof (DRR) je dalším naším zásadním výzkumným tématem. V této oblasti se zaměřujeme na hodnocení rizik a zranitelnosti lidské společnosti a ekosystémů, stejně jako hodnocení adaptivní kapacity lidské společnosti a přípravy politicky přijatelných adaptačních opatření, zejména s ohledem na ekosystémové přístupy a tzv. zelenou a modrou infrastrukturu. Rozvíjíme participativní přístupy pro přípravu a implementaci adaptačních strategií a pracujeme s různými scénáři, nejenom vědecky založenými, ale rovněž spoludefinovanými jednotlivými aktéry. Související problematikou je zvyšování kapacity předcházet a vypořádat se s důsledky náhlých i pomalých změn ekosystémů způsobených katastrofami. V oblasti adaptací využíváme celou řadu nástrojů, včetně modelování nebo analýzy přínosů a nákladů komplexních souborů adaptačních opatření v návaznosti na scénáře dopadů změny klimatu, jako jsou například extrémní klimatické události.

 

Projekty

EnviSec

BASE

UrbanAdapt

LIFE LOCAL ADAPT

INTERREG Beskydy