EKOSERV

Dvouletý projekt byl zaměřený na integrované využití konceptu ekosystémových služeb, jejich zmapování, kvantifikaci a ekonomické zhodnocení pro potřeby rozhodovacích procesů v ČR. Oblasti vybrané k hodnocení ekosystémových služeb zahrnovaly průřezové socio-ekonomické systémy České republiky, jako jsou zemědělské a urbánní systémy, travinné ekosystémy, lesní ekosystémy a vodní ekosystémy. Zákadním apovým podkladem pro hodnocení byla Konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES), sestavená ve spolupráci s AOPK ČR. Jedná se o podrobnou bezešvou vrstvu krajinného pokryvu, která zahrnuje celé území ČR. Pro kvantifikaci ekosystémových služeb pak byla využita databáze hodnot ekosystémových služeb (EKOSERV databáze). Ta je výsledkem systematické literární rešerše a uplatnění metody tzv. přenosu hodnot. Databáze dnes obsahuje téměř dvě stovky záznamů. Bylo zjištěno, že aktuální celospolečenský význam přírodního prostředí poskytovaný rozmanitými ekosystémy v celé České republice přináší roční užitek ve výši 1,5 násobku národního HDP.

 

Hlavními výstupy jsou:

vědecký článek - Frélichová, J., Vačkář, D., Pártl, A., Loučková, B., Harmáčková, Z. V., Lorencová, E. (2014) Integrated Assessment of Ecosystem Services in the Czech Republic. Ecosystem Services 8: 110-117.

certfifikovaná metodika - Vačkář, D., Frélichová, J., Lorencová, E., Pártl, A., Harmáčková, Z., Loučková, B. (2014). Metodologický rámec integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, 35 pp.

 

Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci první veřejné soutěže Omega.