Experimentální ekosystémové účetnictví

V rámci projektu UNDP Poverty-Environment Initiative s podporou Českého svěřeneckého fondu (CTF) jsem řešili projekt „Rozvoj ekosystémového účetnictví SEEA-EEA v Kyrgyzské republice“. Cílem projektu bylo vybudovat kapacitu pro účetnictví přírodního kapitálu v Kyrgyzstánu, ve spolupráci s Kyrgyzským statistickým úřadem a Agenturou životního prostředí a lesnictví. Zároveň rozvíjíme pilotní účty pro cenné ekosystémy v Kyrgyzstánu, který se řadí k přírodně bohatým oblastem světa z hlediska biologické diverzity v oblasti Kyzyl Unkur.

Projekt byl zahájen v polovině března 2016, kdy jsme v Biškeku uspořádali vstupní konzultační seminář a zaměřili se na mapování situace, dostupnost a kompatibilitu dat pro experimentální ekosystémové účetnictví a konzultovali problematiku s místními experty.

Během naší druhé mise ve dnech 16. - 22. 5. 2016 jsme uspořádali v Biškeku školení místních expertů a zároveň navštívili pilotní lokalitu pro testování ekosystémového účetnictví Kyzyl Unkur (největší přírodní ořešákový les na světě). Mise byla úspěšná nejenom odborně, ale i z hlediska budování vztahů s místními experty.

Ve dnech 15. - 19. srpna 2016 proběhl v prostředí jezera Issyk-Kul třetí seminář vedený Oddělením společenského rozměru globální změny , zaměřený na sdílení zkušeností s hodnocením ekosystémových služeb a ekosystémovým účetnictvím s místními odborníky. Hlavní partner projektu, UNDP-UNEP PEI, projevil zájem o pokračování tohoto výzkumně-rozvojového projektu na národní úrovni a ve spolupráci s dalšími státy v regionu Střední Asie.

Více informací lze nalézt na webu UNDP Kyrgyzstán v novinkách o experimentálním ekosystémovém účetnictví v Kyrgyzstánu

Aktuální informace o testování pilotních účtů v oblasti Kyzyl Unkur a významu pro statistický systém a cíle udržitelného rozvoje jsou dostupné zde.

Finální souhrnná zpráva je ke stažení níže.