Ekosystémové služby a regionální plánování 2013

Ve spolupráci s centrem excelence SPEKTRA jsme spolupořádali v Bratislavě konferenci "Ecosystem services: adaptive EU policies for future EU regions". Cílem semináře bylo zaměřit se více na možnosti využití konceptu ekosystémových služeb v politice a regionálním plánování EU. Mezinárodní workshop prezentoval zajímavé přístupy se začleňováním ekosystémových služeb do rozhodování. Součástí byl experiment na behaviorální změnu a platby za ekosystémové služby.