Mezinárodní konference o adaptacích ve městech

V Praze ve dnech 17. - 18. října 2016, v prostorách Nové radnice magistrátu hlavního města Prahy, jsme ve spolupráci s IPR – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy uspořádali mezinárodní konferenci „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“. ​ Konference je jedním ze závěrečných výstupů projektu UrbanAdapt.

Konference byla oficiálně zahájena primátorkou hlavního města Prahy, Adrianou Krnáčovou, a její excelencí Souriya Otmani, velvyslankyní Marockého království v České republice. Paní velvyslankyně na konferenci uvedla kontext nadcházející Klimatické konference OSN, COP 22 v Marrakeshi.

Mezinárodní konference byla organizovaná pod záštitou paní radní RNDr. Jany Plamínkové a náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské.

Cílem konference bylo podpořit rozvoj a implementaci adaptací ve městech, s využitím ekosystémově založených přístupů. Mezinárodní konference se konala za účasti řady zahraničních expertů, s cílem sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy. Na konferenci vystoupili zástupci hlavního města Prahy, řady českých měst jako je Plzeň, Brno, Ostrava a evropských měst – Mnichov, Bratislava, Reykjavík, Vídeň, Kodaň.

V rámci konference proběhlo několik zajímavých přednášek zahraničních expertů, stejně jako paralelní sekce zaměřené na rozvoj adaptační strategie hl. m. Prahy, příklady správné praxe adaptačních řešení, World Café na bariéry v oblasti adaptací či sekce na sdílení zkušeností a výsledků z projektů Norských fondů.

Ve středu 19. října 2016 poté v rámci konference proběhla exkurze za příklady adaptačních opatření zaměřená na: (1) Revitalizace pražských toků – Rokytka a (2) Karlín z vody zrozený.

Mezinárodní konference je organizována v rámci projektu UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (http://urbanadapt.cz), který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.