Workshop SEACRIFOG v Ghaně

Konzultační seminář v rámci konference AfriGEOSS v Sunyani, Ghana

V rámci projektu evropsko-africké spolupráce H2020 SEACRIFOG (Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for FOod security and Greenhouse gas observations) jsme organizovali konzultační seminář zaměřený na problematiku širších důsledků změny klimatu pro africké zemědělství. Seminář proběhl v rámci konference AfriGEOSS, celoafrického symposia zaměřeného na využití nástrojů, informací a dat pozorování Země pro rozhodování. Seminář jsme organizovali ve spolupráci s projektovými partnery CMCC (Euro-Mediterranean Center on Climate Change), ICOS (Integrated Carbon Observation System) a WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use). Seminář se uskutečnil dne 16. června 2017 na Univerzitě energie a přírodních zdrojů (UENR) v Sunyani v Ghaně.

Cílem konzultačního workshopu zainteresovaných stran SEACRIFOG bylo zapojit a spolupracovat s příslušnými partnery na identifikaci obecných potřeb uživatelů v oblasti znalostí výzkumné infrastruktury, změn využití území, potravinové bezpečnosti, skleníkových plynů a klimaticky inteligentního zemědělství. Workshop měl formu participativních konzultací se zainteresovanými stranami v podobě diskuzí v rámci „World Café“. Na semináři se diskutovala tři hlavní témata: (1) Důsledky změn využití území pro potravinovou bezpečnost, (2) Pozorování skleníkových plynů, zásob uhlíku a zmírňování změny klimatu, (3) Klimaticky inteligentní zemědělství (Climate Smart Agriculture).

Na semináři proběhla zajímavá diskuze o těchto aspektech globální změny. Účastníci ocenili diskuzní formát semináře a rovněž informace o aktivitách projektu SEACRIFOG. Semináře se zúčastnilo 40 účastníků, převážně z Ghany, ale rovněž z dalších afrických zemí v rámci konference AfriGEOSS. Za CzechGlobe seminář organizovali Eliška Krkoška Lorencová a David Vačkář.