URBANSERV

Projekt je zaměřený na hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných urbánními systémy. Hlavním cílem projektu je identifikovat základní typy ekosystémů a jejich služeb vyskytujících se v městském prostředí a okolí a analyzovat jejich vazby na spokojenost a kvalitu života městských obyvatel. Pro určení kapacity dodávky služeb městskými systémy je využíván metodologický koncept ekosystémových služeb, vycházející z Hodnocení ekosystémů k miléniu (2005). Uplatnění tohoto přístupu v čistě městském prostředí představuje na území České republiky ojedinělý a inovativní přístup, který přispěje k efektivnějšímu působení místních veřejných politik zejména v oblasti územního plánování, udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí.

Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci druhé veřejné soutěže Omega a je zpracováván ve spolupráci s CI2 o.p.s. (Josef Novák a Viktor Třebický).