Národní konzultační seminář k rozvoji ekosystémového účetnictví

Dne 11. června 2019 se v konferenčním sále Akademie věd ČR v Praze uskutečnil Národní konzultační seminář k rozvoji ekosystémového účetnictví. Seminář organizoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), oddělení společenského rozměru globální změny, ve spolupráci s oddělením statistiky životního prostředí Českého statistického úřadu (ČSÚ). Seminář se uskutečnil jakožto součást evropského projektu Horizont 2020 MAIA (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting).

Semináře se zúčastnilo 32 účastníků reprezentujících, kromě organizujících institucí CzechGlobe a ČSÚ, rovněž Ministerstvo životního prostředí a jeho rezortní instituce jako CENIA či ČHMÚ. Dále se zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, akademických institucí (Centrum pro otázky životního prostředí UK, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola ekonomická) a dalších institucí jako Magistrát hl. m. Prahy či Povodí Vltavy.

Seminář byl zahájen ředitelem odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Ing. Jiřím Hrbkem. Následovaly prezentace CzechGlobe představující ekosystémové účetnictví a prezentace ČSÚ představující současný stav a zkušenosti České republiky se Systémem environmentální ekonomického účetnictví, který ekosystémové účetnictví rozšiřuje.

Účastníci se podíleli na identifikaci priorit pro rozvoj ekosystémového účetnictví v ČR v podobě participativního formátu World Café a postupně diskutovali politické priority pro rozvoj ekosystémových účtů, možnosti rozvoje prioritních účtů v podobě bariér a příležitostí a rovněž roli informací, znalostí a aktérů.

Na Národní konzultační seminář naváží další aktivity projektu MAIA, jako je dotazníkové šetření a další kola konzultací a seminářů.