Metodika sociálně-ekologického monitoringu LTSER

Metodika stanovuje základní východiska a postupy dlouhodobého sociálně-ekologického výzkumu (LTSER) v biosférických rezervacích ČR. Cílem metodiky je poskytnout základní rámec pro výzkum sociálně-ekologických systémů v České republice a integrovat společenskou dimenzi do dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER). Zachycení dopadů globálních změn vyžaduje dlouhodobé sledování vývoje základních ukazatelů postihujících dynamiku sociálně-ekologických systémů. Vzhledem k zásadní roli lidské společnosti při přetváření přírodního prostředí dochází k větší integraci společenských a ekologických věd. Cílem metodiky je poskytnout základní přístupy, indikátory a metody pro dlouhodobý sociálně-ekologický výzkum. Metodika stanovuje základní postupy, které by měly napomáhat dlouhodobému sociálně-ekologickému výzkumu v biosférických rezervacích.