LTSER

Projekt LTSER se zaměřoval na rozvoj dlouhodobého sociálně-ekologického výzkumu (long term socio-ecological research, LTSER) v České republice. Hlavními cíli projektu bylo rozvinout metodické přístupy k dlouhodobému socio-ekologickému monitoringu a aplikovat je v pilotních testovacích územích (UNESCO biosférické rezervace Třeboňsko a Krkonoše). V rámci projektu byly analyzovány vazby a hnací síly působící v rámci zvolených sociálně-ekologických systémů, vytvořeny scénáře možného budoucího vývoje studovaných území a modelováno poskytování ekosystémových služeb jako pojítka mezi přírodními ekosystémy a lidskou společností. Výstupem projektu je metodický rámec pro rozvoj dlouhodobého socio-ekologického výzkumu v podmínkách biosférických rezervací v České republice.

Hlavní výstupy projektu:

Výzkumná publikace: Harmáčková, Z. V., Vačkář, D. (2015). Modelling regulating ecosystem services trade-offs across landscape scenarios in Třeboňsko Wetlands Biosphere Reserve, Czech Republic. Ecological Modelling 295, 207–215.

Metodika: Harmáčková, Z., Rynda, I., Vačkář, D. (2014). Metodický rámec rozvoje dlouhodobého sociálně- ekologického monitoringu (LTSER) v biosférických rezervacích České republiky. Centrum výzkumu globální změny AV ČR. (v procesu certifikace) 

Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci první veřejné soutěže Omega.