Ekonomická hodnota ekosystémových služeb chráněných území v ČR

Autoři z Oddělení společenského rozměru globální změny vydali studii, zaměřenou na ekonomické hodnocení ekosystémových služeb chráněných krajinných oblastí (CHKO) ČR. Studie odhaduje, že 25 CHKO poskytuje prostřednictvím ekosystémových služeb společnosti každoročně přínos v objemu 63 miliard dolarů (51 miliard EUR), což je více než čtvrtina HDP ČR. Tyto částky nejsou zahrnuty do tradiční ekonomiky, přesto ale podporují ekonomické procesy na mnoha úrovních.

Studie si všiml i americký zpravodajský server Huffington Post ve svém článku o rozšiřování národních parků v Chile. V souvislosti s ochranou přírody zde vzniklo pět nových parků a tři stávající byly rozšířeny - nově chráněná území představují plochu 10 milionů hektarů, což je téměř srovnatelné s velikostí Švýcarska. Redaktor v článku cituje hlavního autora studie J. Daňka a s pomocí konceptu ekosystémových služeb upozorňuje na některé přínosy chráněných území pro společnost.