Workshop SEACRIFOG v Zambii

V Zambii jsme se podíleli na workshopu k projektu EU-Africké spolupráce SEACRIFOG

V rámci mezinárodního projektu SEACRIFOG (Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for FOod security and Greenhouse gas observations) jsme v Zambii spoluorganizovali workshop, který byl zaměřený na tři klíčová témata: (i) změny využití území a důsledky pro potravinovou bezpečnost, (ii) monitoring skleníkových plynů a mitigace a (iii) budování kapacit pro výše uvedené oblasti.

Workshop proběhl 18. dubna 2018 jako součást mezinárodní konference SASSCAL Science Symposium 2018, v Lusace, Zambii. Workshop jsme organizovali společně se SEACRIFOG projektovými partnery – SASSCAL (Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management), CMCC (Euro-Mediterranean Center on Climate Change), ICOS (Integrated Carbon Observation System) a Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture. Za CzechGlobe seminář organizovali Eliška Krkoška Lorencová a Manuel Acosta.

Workshopu se zúčastnilo 30 zástupců akademického sektoru, vládních institucí a nevládních organizací ze zemí jižní Afriky, jako je Zambie, Botswana, Angola, Jihoafrická republika, či Namibie. Diskuze byla zaměřená na identifikaci potřeb uživatelů a znalostních požadavků pro rozvoj výzkumné infrastruktury v oblasti monitoringu skleníkových plynů a změn využití území a potřeb v oblasti budování kapacit. Výstupy z participativního semináře budou využity k návrhu vhodného systému monitoringu skleníkových plynů na africkém kontinentu, který bude zpracován v rámci projektu SEACRIFOG.

Workshop v Zambii navazoval na předchozí workshopy organizované v rámci projektu SEACRIFOG v Nairobi a Sunyani, Ghana.