Eva Horváthová

Eva Horváthová ukončila PhD studia oboru environmentální studia v roce 2016 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy prací „Environmental policy and firm financial performances“. Magisterské studium v ochraně životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ukončila v roce 2002 a následně v roce 2004 magisterský studijní obor ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Od ledna 2019 působí v Oddělení společenského rozměru globální změny, Ústavu výzkumu globální změny, Akademie věd ČR. Zároveň od září 2017 vyučuje bakalářský kurz „Úvod do ekonomie životního prostředí“ na Katedře ekonomie Fakulty národohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze. Před mateřskou dovolenou pracovala jako projektový manažer ve společnosti European Privatization & Investment Corporation, kde byla zodpovědná zejména za finanční modelování a řízení projektů.

Mezi její aktuální výzkumné zájmy patří cost-benefit analýzy adaptačních opatření na změnu klimatu a environmentální ekonomické účetnictví v oblasti ekosystémových služeb. Dále se ve svém výzkumu zaměřuje na vztah firem a životního prostředí.