Naše produkty

V několika našich projektech jsme vyvinuli zajímavé alikace v podobě metodik, mapových podkladů a aplikací a databází. Některé z těchto produktů vytváříme s našimi projektovými partnery ze státní správy či neziskového sektoru. Všechny naše produkty jsou volně dostupné, nicméně některé z nich mohou být využívány podle specifických podmínek a výhradně k nekomerčnímu užití. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Naše produkty zahrnují zejména:

Metodiky

Konsolidovanou vrstvu ekosystémů ČR

Mapovou aplikaci pro hodnocení rizika a zranitelnosti

Databázi hodnot ekosystémových služeb