Projekty

Pracovníci našeho oddělení se podílejí na realizaci mnohých projektů na národní i nadnárodní úrovni. Informace o jednotlivých projektech a zapojených členech týmu naleznete na konkrétních stránkách níže.

Probíhající projekty:

Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti (TAČR ÉTA)

CultES - Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině (TAČR ÉTA)

H2020 MAIA - Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting

INTERREG Beskydy

LIFE-IP: N2K Revisited

LIFE LOCAL ADAPT - Integration of climate change adaptation into the work of local authorities

LIFE TreeCheck: Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect

IPBES - Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

Participativní modelování hodnot ekosystémových služeb ve zvláště chráněných územích (TAČR ÉTA)

SEACRIFOG - Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for FOod security and Greenhouse gas observations

Ukončené projekty:

Adaptační opatření ve městech

Adaptace sídel na změnu klimatu

Bottom-Up Climate Adaptation Strategies Towards a Sustainable Europe (BASE)

CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR

EKOSERV

ENVISEC - Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky

ESMERALDA - Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making

LTSER

URBANSERV

UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím