Metodika hodnocení ES pro města

Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice

Tato metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Lze ji považovat za dokument rozšiřující a doplňující Metodiku integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice o specifické hodnocení městských ekosystémů. Uplatnění konceptu ekosystémových služeb v čistě městském prostředí představuje na území České republiky ojedinělý a inovativní přístup, který přispěje k efektivnějšímu působení místních veřejných politik zejména v oblasti územního plánování, udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí.

Metodika hodnocení urbánních ekosystémových služeb uvádí celkový rámec pro postup hodnocení složeného z konkrétních analytických kroků: identifikace a mapování ekosystémů a ekosystémových služeb, hodnocení ekosystémových služeb a integrace výsledků do procesů strategického a územního plánování.

Metodika vznikla v rámci projektu TA ČR TD020064 Analýza služeb urbánních ekosystémů a jejich vliv na kvalitu života obyvatel měst v ČR.