Jan Daněk

Jan Daněk je doktorandem v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Jeho výzkum se zaměřuje na implementaci ekosystémových služeb do politik a rozhodovacích procesů. Magisterské studium absolvoval v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2010 a v roce 2015 pak dokončil druhý magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2014 – 2016 pracoval v Odboru mezinárodních vztahů na Ministerstvu životního prostředí, kde získal cenné zkušenosti z environmentální oblasti v mezinárodním prostředí.

Od září 2016 pracuje v Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

Více informací najdete na osobním profilu na webových stránkách CzechGlobe.