SELINA

SELINA (Science for Evidence-based and Sustainable Decisions about
Natural Capital) je projekt Horizon Europe, který poskytne pokyny pro rozhodování na základě evidence. Tím podporuje ochranu, obnovu a udržitelné využívání našeho životního prostředí. Prostřednictvím spolupráce odborníků z 50 partnerských organizací ze všech 27 členských států EU, Norska, Švýcarska, Izraele a Spojeného království nastaví SELINA nové standardy pro mezinárodní spolupráci na podporu ekosystémových služeb (ES) a zachování a posílení biodiverzity (BD) a dobrého stavu ekosystémů (EC).

Poskytováním spolehlivých praktických informací a doporučení zúčastněným stranám z veřejného i soukromého sektoru SELINA připraví cestu k transformační společenské změně potřebné k dosažení ambiciózních cílů Evropské strategie biologické rozmanitosti 2030 a dalších politických závazků.

Mezi aktivity projektu patří identifikace faktorů BD, EC a ES, které lze úspěšně integrovat do rozhodovacích procesů veřejného a soukromého sektoru. K tomu využije sdílení znalostí a koprodukci prostřednictvím celoevropských workshopů a multidisciplinárních spoluprací, které dále posunují téma ekosystémových služeb.

Více se lze dozvědět na webových stránkách projektu SELINA.