Projekt ESMERALDA

V červenci 2018 byl formálně ukončen projekt H2020 ESMERALDA. Na projektu, který vytvořil nástroje podporující hodnocení a mapování ekosystémových služeb v EU, se podílel za Česko jako partner CzechGlobe.

Ve dnech 11. - 13. června 2018 se v Bruselu uskutečnila závěrečná konference projektu ESMERALDA. Cílem konference bylo představit výsledky projektu cílovým uživatelům – zástupcům tvůrců politik EU, ministerstev členských států EU i dalším zainteresovaným subjektům. Projekt ESMERALDA představuje úspěšnou ukázku toho, jak může vědecký výzkum podporovat tvorbu politik i rozhodování, což potvrdily i slova ředitele DG ENV and náměstka ředitele DG RTD.

Mezi hlavní výsledky projektu patří tzv. MAES Explorer a databáze Flexibilní metodologie mapování a hodnocení ekosystémových služeb, které jsou volně dostupné na internetu pro podporu rozhodování a tvorbu politik, business i společnost obecně za účelem snazší integrace konceptu ekosystémových služeb do relevantních politik a procesů. Projekt ESMERALDA zároveň významně přispívá k naplňování Cíle 2 Strategie EU na ochranu biodiverzity a k implementaci iniciativy EU MAES (mapování a hodnocení ekosystémových služeb).

Projekt představuje i řadu případových studií na mapování a hodnocení ekosystémových služeb, mezi nimiž je i shrnutí Pilotního národního hodnocení ES v ČR.

Součástí komplkexních výstupů projektu ESMERALDA je rovněž tématická kolekce časopisu One Ecosystem, kde lze nalézt kolekce příspěvků přibližujících metodologické přístupy rozvíjené v projektu ESMERALDA, stejně jako přehled celkových výsledků projektu.