Litoměřice

Projektová zpráva a prezentace z participativního semináře „Adaptace města Litoměřice na klimatické změny

Projektová zpráva a prezentace z pracovního „Adaptace města Litoměřice na klimatické změny“, který proběhl 20. dubna 2017 v prostorách Hradu Litoměřice. Seminář pořádal Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice.

Cílem pracovního semináře bylo seznámit účastníky s očekávanými dopady změny klimatu na město Litoměřice a identifikovat možné problémy spojené se změnou klimatu z hlediska současnosti i budoucího vývoje města. Během semináře rovněž proběhla diskuze o možných scénářích budoucího vývoje města a možnostech adaptací se zaměřením na ekosystémově založená adaptační opatření.

Seminář byl zahájen starostou Litoměřic panem Ladislavem Chlupáčem.