Sociálně-ekologické systémy

V rámci několika našich projektů se zabýváme integrovaným hodnocením vzájemných vazeb mezi lidskou společností a přírodními systémy. Náhlé i postupné proměny ekosystémů mají různé důsledky pro lidskou společnost a různé složky kvality lidského života. Protože společnost a příroda jsou spojené nádoby, označujeme tuto problematiku jako studium sociálně-ekologických systémů. Mezi přístupy, které využíváme pro analýzu komplexních vazeb mezi společností a přírodou patří ekosystémové služby, hodnocení zranitelnosti a rizika, participativní přístupy či rozvoj scénářů a integrovaných přístupů a modelů. Součástí problematiky je propojování našich znalostí o stavu ekosystémů a jejich předpokládaného vývoje s rozhodováním a správou vycházející ze společenské složky, včetně předcházení možným zvratům v návaznosti na katastrofické změny ekosystémů a překročení mezí využití ekosystémů, s důsledky pro udržitelné zajištění ekosystémových služeb.

 

Projekty

Rozvoj dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu v biosférických rezervacích ČR

EnviSec

TA ČR ÉTA Participativní modelování ES