Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině - výsledky projektu

Na konci roku 2022 bylo dokončeno řešení projektu TAČR ÉTA Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině, který se uskutečnil ve třech modelových územích (Chřiby, Litovelské Pomoraví a Moravský kras).

Odkaz na článek s představením výzkumu na příkladu modelového území Chřiby.

Odkaz na článek se shrnutím vybraných výsledků výzkumu.

Níže naleznete odkazy na mapy KES (dle jednotlivých výzkumných oblastí) a další výsledky výzkumu:

Výsledky projektu přináší hlubší poznání fenoménu KES ve smyslu reálného využívání nemateriálních přínosů přírody v unikátním měřítku třech různých krajinných celků. Artikulace a prostorové zobrazení hodnot KES může pomoci zdůraznit často opomíjenou skupinu ekosystémových služeb / přínosů přírody lidem např. při strategickém plánování a rozhodování o udržitelném využívání krajiny, které bere ohled na různé zájmy a hodnoty aktérů i veřejnosti. Participativní zapojení obyvatel měst a obcí do hodnocení KES přispívá k lepšímu pochopení jejich vztahů a vazeb s okolní krajinou skrze konceptuální rámec KES.