Webináře MAIA o ekosystémovém účetnictví

V rámci projektového setkání MAIA ve dnech 10. - 11. května 2021 se uskutečnil webinář zaměřený na rozvoj ekosystémového účetnictví v Bulharsku, České republice, Řecku a Slovensku. Na webináři byl představen současný stav stejně jako výhled řešení problematiky ekosystémových účtů zejména s ohledem na přijetí rámce SEEA EA jakožto mezinárodního statistického standardu. Více informací lze nalézt na stránkách projektu MAIA nebo ve stručném přehledu ekosystémového účetnictví na stránkách projektu Jedna příroda. Tématu byl rovněž věnován komentář Daviny Vačkářové v Ekolistu.