Seminář Cheb jako klimaticky odolné město

Pracovní seminář „Cheb jako klimaticky odolné město“ pořádal Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) ve spolupráci se Městským úřadem Cheb v rámci projektu LIFE Local Adapt. Seminář proběhl 26. srpna 2020 v prostorách městského úřadu Cheb.
Cílem semináře bylo zhodnotit dopady změny klimatu na město Cheb a vhodná adaptační opatření pro vznikající adaptační strategii. Během semináře proběhly společné diskuse ohledně nejvýznamnějších dopadů změny klimatu na město Cheb a byl navrhnut společný plán adaptace na dopady klimatické změny do roku 2030, který poslouží jako podklad pro zpracování adaptační strategie.