DNC 2017

Dresden Nexus Conference

Konference Dresden Nexus (DNC) je platforma vyvinutá pro pokrok v programu udržitelného rozvoje tím, že spojuje účastníky, kteří používají přístup Nexus ke správě přírodních zdrojů. Vedle výzkumných pracovníků a realizátorů (politiků a rozhodovacích činitelů) univerzit, národních a mezinárodních organizací, subjektů OSN, ministerstev a vládních agentur, jakož i jednotlivých výzkumníků a zúčastněných stran ze soukromého sektoru a občanské společnosti se diskutuje o současném výzkumu a iniciativách přístup Nexus a přínosy pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

DNC 2017 proběhla ve dnech 17. - 19. května 2017 v Drážďanech v prostorách Německého hygienického muzea. Konferenci pořádá centrum UNU FLORES. Na konferenci jsme se spolupodíleli na prezentaci v segmentu případových studií a organizaci Sekce B1 Adaptation of Cities to Global Change for Urban Resilience (CzechGlobe ve spolupráci s United Nations University Institute on Environment and Human Security).