ESMERALDA

ESMERALDA (Zlepšení mapování ekosystémových služeb pro podporu rozhodování) je projekt v rámci EU Horizon 2020 Coordination and support action, zaměřený zejména na mapování a hodnocení ekosystémových služeb. Cílem projektu je vytvořit v součinnosti s různými aktéry strategie pro mapování a hodnocení ekosystémových služeb v členských státech EU a připravit flexibilní metodologie mapování a hodnocení služeb ekosystémů na celoevropské, regionální a národní úrovni.

Na projektu se podílí 35 partnerů z evropských zemí, koordinátorem projektu je prof. Dr. Benjamin Burkhard z Univerzity v Hannoveru. Ve dnech 5. - 7. května 2015 proběhl na Univerzitě v Kielu v Německu zahajovací seminář projektu ESMERALDA. Zahajovacího workshopu se zúčastnilo okolo 70 účastníků nejenom z partnerských organizací, včetně našeho týmu, ale rovněž zástupci uživatelů a poradních orgánů. V přátelské a pracovní atmosféře jsme tak zahájili tuto rozsáhlou koordinační akci, která by měla významně přispět k začlenění ekosystémových služeb do rozhodování a naplnění strategických cílů v oblasti mapování a hodnocení ekosystémových služeb ve všech členských státech EU.

V září 2016 jsme pořádali 3. projektový workshop v Karolinu.

Více informací a výstupy lze nalézt na oficiálních stránkách projektu ESMERALDA nebo nás v případě zájmu přímo kontaktujte.