Národní platforma pro ekosystémové služby

Naše dlouhodobé úsilí v oblasti budování vědecko-politického rozhraní vedlo k ustavení Národní platformy pro ekosystémové služby (NPES). První setkání NPES proběhlo v rámci projektu LIFE-IP Jedna příroda a je výsledkem spolupráce zejména s MŽP a rovněž dalšími partnery projektu.

NPES sdružuje okolo šedesáti zástupkyň a zástupců ministerstev, rezortních organizací, výzkumných institucí, svazů a nevládních organizací. Činnost NPES by měla významně přispět k lepší koordinaci v oblasti ekosystémových služeb, zejména ve vztahu k jejich využívání v praxi, tvorbě politik a strategií, mezinárodní spolupráci a výzkumu.