Ekosystémové služby, hodnoty a globální změna 2012

Ve dnech 24. – 27. dubna 2012 jsme uspořádali v Karolinu mezinárodní konferenci "Ecosystem Services, Human Values and Global Change". Součástí této akce byla veřejná konference, odborný seminář a školení pro pracovníky státní správy a výzkumných organizací. V přílohách lze nalézt program celé akce a tiskovou zprávu o konferenci.