Ekosystémové služby a udržitelný rozvoj 2014

Oddělení Společenského rozměru globální změny Centra výzkumu globální změny AV ČR ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo česko-islandský workshop s názvem Ecosystem services and sustainable development: integrating experiences from different regions and scales. 

Workshop probíhal ve dnech 20. - 21. 11. 2014 v Praze a byl zaměřen na problematiku ekosystémových služeb a udržitelného rozvoje. Semináře se kromě expertů z České republiky a Islandu zůčastnili rovněž odborníci na ekosystémové služby z Maďarska, Bulharska, Polska či Slovenska. Více informacích naleznete v přiložené pozvánce a programu.

Workshop podpořen z Fondu pro Bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci programu CZ01 Fondů EHP a Norských Fondů (iniciativa BFN-019-ROZ Ekosystémové služby v udržitelném rozvoji České republiky a Islandu).