Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting

MAIA (Mapování a hodnocení pro integrované účetnictví ekosystémů) se zaměřuje na začlenění přírodního kapitálu a ekosystémových služeb (NCA) do environmentálního účetnictví členských států EU. MAIA používá jako metodický základ pro NCA Systém environmentálního ekonomického účetnictví - Experimentální ekosystémové účetnictví (SEEA-EEA). Systém SEEA EEA je vypracovaný pod záštitou Statistické komise OSN a poskytuje konzistentní rámec pro analýzu a uchovávání informací o aktivech ekosystému a tocích ekosystémových služeb (UN 2017). SEEA je součástí systému národních účtů, který používají statistické agentury po celém světě pro tvorbu hospodářské a jiné statistiky. V rámci MAIA bude využit pružný přístup, který umožní přizpůsobení rámce SEEA EEA situaci v jednotlivých členských státech EU. Aktivity budou vycházet z detailních technických doporučení na podporu experimentálního ekosystémového účetnictví (SEEA EEA TR), který zdůrazňuje rovněž experimentální postavení přístupu EEA v rámci SEEA.

Specifické cíle MAIA jsou: (i) vyhodnotit politické priority účetnictví; (ii) testovat, rozvinout a začlenit ekosystémové účty do environmentálního účetnictví v jednotlivých zemích EU; (iii) testovat inovativní přístupy pro NCA v evropském kontextu; a iv) podporovat NCA v členských státech EU prostřednictvím různých činností v oblasti komunikace a šíření, jako je vypracování metodik, internetové stránky a další akce.

Zahajovací schůzka projektu MAIA se uskutečnila na konci ledna 2019 (30. - 31. ledna 2019) ve Wageningenu, Nizozemsko. Koordinátorem projektu je prof. Lars Hein z Wageningen University and Research.

V rámci České republiky navážeme na předchozí projekty zabývající se ekosystémovým účetnictvím. V roce 2019 se uskuteční národní seminář pro stanovení priorit a bariér ekosystémového účetnictví.