Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky

Projekt je financovaný v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra v letech 2012 – 2015. Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oblasti hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a projekt tak reaguje na bezpečnostní rizika vznikající poškozením ekosystémů.

Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení a sledování dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik pro ekosystémy ČR, rovněž v mezinárodním kontextu. Dalším cílem projektu je vyvinout metodické a informační nástroje poskytující podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí, zejména poskytnout podporu implementaci programů GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a GEOSS (Global Earth Observing System of Systems).

Spolupracující instituce: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a CENIA, Česká informační agentura životního prostředí.

Oficiální web projektu