Tisková zpráva UrbanAdapt

V lednu 2015 Centrum výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) zahájilo spolupráci s univerzitami, zástupci z neziskových organizací a vybraných měst na mezinárodním projektu UrbanAdapt. Projekt s podporou Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů města. Cílem projektu je rozvoj účinných adaptačních řešení v pilotních městech Praze, Brně a Plzni.

Participativní seminář v Praze