Davina Vačkářová

Davina je vědeckou pracovnicí oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe). Vystudovala ochranu životního prostředí a následně postgraduální program aplikované a krajinné ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zaměřuje se na společenské aspekty globální environmentální změny, problematiku ekosystémových služeb a hodnot, přizpůsobení se změně klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů a důsledků pro kvalitu života.

Davina v letech 2010 do ledna 2020 působila jako vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny. V současnosti koordinuje několik výzkumných projektů zaměřených na problematiku ekosystémových služeb a adaptací na změnu klimatu. Podílí se na činnosti Partnerství pro ekosystémové služby (Ecosystem Services Partnership, 2014 - 2018 řídící výbor ESP), IUCN Komise pro řízení ekosystémů (IUCN CEM, od 2006),  výboru pro národní účty ekologické stopy Global Footprint Network (GFN) nebo IPBES tematického hodnocení na modely a scénáře ekosystémových služeb.

Davina byla rovněž dlohodobě zapojena do několika mezinárodních procesů například v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) v Montrealu či Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v Kodani, a členka několika českých delegací na konference smluvních stran, IUCN World Conservation Congress nebo Světovou konferenci o snižování rizika katastrof (WCDRR).

Zároveň působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na environmentální stopy a dopady spotřeby na ekosystémy a biodiverzitu. Vyučuje rovněž kurzy na Ústavu pro životní prostředí PřF UK a Fakultě humanitních studií UK.